Vår historia

Föga anade gammelfarfar Josef Enok Hertzman som startade en handelsträdgård i Täby Kyrkby 1930 att hans barnbarns barn skulle fortsätta i samma fotspår mer än 80 år senare.

Farfar Karl startade grossistverksamhet på 40-talet. När verksamheten expanderade blev lokalen i Täby Kyrkby för liten och 1978 flyttade farfar Karl och pappa Lars verksamheten till Årsta.

Idag driver sönerna Patrik och Johan verksamheten vidare i närbelägna moderna lokaler. ”Vi är både glada och stolta över att kunna föra företaget och familjetraditionerna vidare i fjärde generationen,” säger Patrik och Johan Hertzman.